Welkom op de website van de Baron-Arthur-Grumiaux Stichting

Zoals u zult kunnen opmerken is de website nog niet volledig naar het Nederlands vertaald. Voor deze ontbrekende vertalingen zullen de bladzijden dus in het Frans voorgesteld worden.
Wij verontschuldigen ons voor de onaangenaamheden die deze situatie zou kunnen veroorzaken.Deze website omvat een biografie, de eerbetuigingen en onderscheidingen die Arthur Grumiaux ontvangen heeft, zijn volledige discografie, een fotogalerij en een gulden boek dat u kunt ondertekenen.

U zult geen muzikale uittreksels op deze website kunnen beluisteren. Wij menen dat het inderdaad wenselijk is de nodige tijd te nemen om in de beste omstandigheden deze grote violist te beluisteren om aldus ten volle van zijn talent te kunnen genieten.

Wij hopen dat deze website zal leiden tot de ontdekking of herontdekking van een merkwaardig violist, nl. Arthur Grumiaux.Anderzijds houdt de Stichting eraan, iedereen die haar documenten zou willen schenken of een aandenken zou willen toevertrouwen, hetzij schriftelijk of sonoor (programma’s, affiches, eerbetuigingen, privé-concerten, opnamen, enz.), wat zou bijdragen tot de verrijking van de archieven, reeds nu te danken. Geïnteresseerden kunnen contact nemen met de Stichting op volgend e-mail adres : musee.grumiaux@gmail.com of per post op het adres van het secretariaat : Musée Arthur Grumiaux, 28 Rue Juppin, 5000 Namur